user_mobilelogo

Basis kraamzorg

 

PKZ Kraamzorg verleent zorg volgens het Landelijk Indicatie  Protocol*

Het basispakket kraamzorg is vastgesteld op 49 uur, over 8 dagen. Van de 49 uur is één uur bedoeld voor vroegsignalering. In principe werkt de kraamzorgverlener 6 uur per dag, de zorg wordt in overleg afgestemd op de wensen en behoeften van het gezin.

Wat kunt u van de kraamzorgverlener verwachten:

 • Zorg voor moeder en baby
  - Observeren, signaleren, controleren en rapporteren in het zorgdossier
 • Geven van voorlichting en instructie, integreren van de baby in het gezin
 • Meerdere begeleidingmoment bij de (borst) voeding
 • Zorg voor de kraamkamer en babykamer
 • Dagelijks reinigen van het sanitair
 • Afhankelijk van de beschikbare tijd en in overleg met de partner / mantelzorg, licht huishoudelijk werk in het teken van de gezondheidsbevordering van de kraamvrouw
 • Zorg en begeleiding van de overige kinderen in het gezin

 

Onder licht huishoudelijk werk verstaan wij de verzorging van de was uit de kraamtijd, verzorgen van de maaltijden, kleine boodschappen. Dus geen zware huishoudelijke taken of achterstallige was. Wanneer de tijd het toelaat kan de kraamzorgverlener (globaal) stofzuigen. Wanneer er redenen zijn om het huis dagelijks grondig te zuigen, is het noodzakelijk om hier een partner of mantelzorger voor in te schakelen.

 

 

Minimale kraamzorg

De minimale kraamzorg is 24 uur over 8 dagen en komt neer op 3 uur zorg per dag
Wat kunt u van de kraamzorgverlener verwachten:

 • Zorg voor moeder en baby
  - Observeren, signaleren, controleren en rapporteren in het zorgdossier
 • Geven van voorlichting en instructie
 • Eén begeleidingmoment bij de (borst) voeding
 • Zorg voor de kraamkamer en babykamer
 • Dagelijks reinigen van het sanitair                                                                                                 

 

Wij raden aan om voor overige (huishoudelijke) taken de partner of een mantelzorger in te schakelen.

 

Het minimale zorgpakket is een wettelijke bepaling, dat op verzoek kan worden
afgesproken als u bijvoorbeeld klein behuisd bent of als er veel mantelzorg aanwezig is.

De minimale zorg wordt door PKZ in de ochtend of in de middag ingepland, dit omdat de kraamzorgverlener soms twee gezinnen op één dag verzorgd.


* Landelijk Indicatie Protocol

Met ingang van 1 januari 2007 is het Landelijk Indicatie Protocol (LIP) voor alle kraamzorgorganisaties verplicht gesteld. Aan de hand van dit LIP stelt PKZ in samenspraak met uw verloskundige het aantal benodigde kraamzorguren vast.

Bij de inschrijving heeft u gekozen voor minimale kraamzorg van 24 uur, of basis
kraamzorg van 49 uur bij borstvoeding en 45 uur bij flesvoeding. Aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol (LIP) kunnen extra uren worden geïndiceerd, of juist in mindering worden gebracht.  Het eerste indicatiemoment vindt plaats tijdens het intakegesprek, wat 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum bij u thuis gehouden wordt. Tijdens de kraamtijd wordt regelmatig geëvalueerd of de geindiceerde uren passend zijn, zo nodig wordt het aantal uren, in overleg met de verloskundige aangepast.

 

Financiering en tarieven 2017

Kraamzorg valt binnen het basispakket van alle Nederlandse zorgverzekeraars. Behoudens een wettelijke Eigen Bijdrage per uur van € 4,30 vergoedt uw verzekeraar alle kraamzorgkosten. Kraamzorgorganisaties moeten zich hierbij echter wel houden aan de richtlijnen van het Landelijk Indicatie Protocol.

Eventuele teruggave van de "Eigen Bijdrage" is in veel gevallen geregeld in de aanvullende verzekering.

De tarieven voor de kraamzorg worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en jaarlijks herzien.

Voor 2017 zijn de tarieven als volgt:

 

Prestaties tarieven kraamzorg

Per inschrijving

43,27

wordt vergoed vanuit basisverzekering

Per intake thuis

64,89

wordt vergoed vanuit basisverzekering

Per intake telefonisch

21,65

wordt vergoed vanuit basisverzekering

Standby partusassistentie

86,54

wordt vergoed vanuit basisverzekering

Per uur partusassistentie

46,65

wordt vergoed vanuit basisverzekering

Per uur kraamzorg

46,65

wordt vergoed vanuit basisverzekering

Wettelijke Eigen Bijdrage per uur

4,30

eventueel vergoed vanuit aanvullende   verzekering

 

Verlengde of uitgestelde kraamzorg

PKZ biedt in voorkomende situaties de mogelijkheid tot verlengde of uitgestelde kraamzorg. Deze vormen van kraamzorg zijn niet opgenomen in het basispakket. Het is afhankelijk van uw aanvullende verzekering, of u in aanmerking komt voor vergoeding.