user_mobilelogo

De kraamtijd behoort een feest te zijn!

Met veel plezier verzorgen wij sinds 1994 een groot deel van de thuisbevallingen en de kraambedden in Zoetermeer en de directe omgeving. Ondanks de nieuwe wet- en regelgeving, lukt het onze kraamverzorgenden nog steeds om op de "ouderwetse manier" kraamzorg te bieden. Dit houdt in dat, naast de voorgeschreven activiteiten, er altijd aandacht zal zijn voor uw persoonlijke wensen.

De eerste dagen na de bevalling neemt de kraamzorgverlener u veel taken uit handen. Zij waakt, samen met de verloskundige, over uw gezondheid en die van uw baby. De kraamzorgverlener heeft een belangrijke rol met betrekking tot het geven van voorlichting en instructie. Zij zal u vaardigheden aanleren en informeren rondom de verzorging van uw baby. Daarnaast draagt zij zorg voor een deel van uw huishouden. Uiteraard kan de kraamzorgverlener niet 24 uur per dag bij u in het gezin aanwezig zijn. Buiten de zorguren kunt u dag en nacht telefonisch met uw vragen terecht bij onze dienstdoende verzorgende of verpleegkundige op nummer 06-435 419 87. Indien noodzakelijk zal zij u zelfs een bezoek brengen. Binnen onze grenzen zullen wij onze uiterste best doen om van uw kraamperiode een fijne tijd te maken.

 

Vijf kernboodschappen van de kraamzorg

Kraamzorg is noodzakelijke en toegankelijke zorg. Het zorgt voor een veilige start, voor gezondere kinderen en moeders, richt zich op de zelfredzaamheid van ouders en voorkomt dure zorg nu en later.

 

1. Kraamzorg is wettelijk noodzakelijke en toegankelijke zorg; in Nederland wordt pre- en postnatale zorg aangeboden. De aanspraak op kraamzorg is vastgelegd in het basispakket van de zorgverzekeringswet.

 

2. Kraamzorg zorgt voor een veilige start; in samenwerking met o.a. verloskundige en JGZ zorgt de goed opgeleide kraamverzorgende voor een goede prenatale voorbereiding, (vroegtijdige) assistentie bij de bevalling, professionele zorg en voorlichting & instructie tijdens het kraambed en afstemming, registratie en overdracht van zorg aan betrokken zorgverleners.

 

3. Kraamzorg zorgt voor gezondere kinderen en moeders; door langdurige aanwezigheid bij het gezin thuis herkent de kraamverzorgende risico’s en zorgt zij voor vroegtijdige inschakeling van andere zorgverleners. Ook zorgt zij voor een zo goed mogelijke start van de borstvoeding.

 

4. Kraamzorg richt zich op de zelfredzaamheid van ouders; door de begeleiding van de kraamzorg is het gezin na de kraamweek in staat de zorg voor de baby en het gezin op zich te nemen en weet zij waar zij informatie kunnen vinden als ze vragen hebben.

 

5. Kraamzorg voorkomt dure zorg nu en later; door kraamzorg thuis kunnen vrouwen thuis bevallen en zorg krijgen. Kraamzorg op maat zorgt ervoor dat de juiste zorgverlener en de juiste omvang & aard van zorg geleverd wordt. Vroegtijdige signalering zorgt voor vroegtijdige interventie.

 

Het landelijk tevredenheidsonderzoek Zichtbare Zorg

Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid is vastgesteld, dat alle kraamzorginstellingen met ingang van 2010 verplicht zijn, om hun kwaliteit voor iedereen inzichtelijk te maken. Een landelijke werkgroep heeft daartoe een onderzoek ontwikkeld. De uitslag van dit onderzoek wordt gepubliceerd op de website van Kies Beter.

 

Naast zorginhoudelijke aspecten is er ook een onderdeel "Cliëntenervaring". Dit houdt in dat elke kraamzorginstelling verplicht is, om bij minimaal 500 cliënten per jaar een vragenlijst af te nemen. Het kraamzorgbureau mag dit niet zelf doen maar moet dit uitbesteden aan een onderzoeksbureau. Dit bureau benadert de cliënten via de email met het verzoek de vragenlijst on-line in te vullen. PKZ dient hiertoe, na toestemming van haar cliënten, de emailadressen te leveren aan het onderzoeksbureau Qualizorg. Het onderzoek wordt doorlopend gedaan.

 

Op de inschrijving kunt u invullen of u toestemming geeft voor dit onderzoek.