user_mobilelogo

Zorg voor borstvoeding

PKZ is als kraamzorginstelling nauw betrokken bij de borstvoeding. De internationale criteria van het WHO/UNICEF Baby Friendly Hospital Initiative, zijn de uitgangspunten voor het te voeren beleid. Dit houdt in dat er voor het welslagen van de borstvoeding gebruik wordt gemaakt van "De tien vuistregels"

Het is belangrijk dat aanstaande ouders tijdens de zwangerschap een weloverwogen beslissing kunnen nemen over de manier waarop zij hun kind zullen gaan voeden. Dit kan alleen worden bereikt door het tijdig ontvangen van de juiste voorlichting en informatie over borstvoeding. Daarnaast is een optimale samenwerking en een onderlinge afstemming tussen de verschillende disciplines essentieel voor een goede start.

 

Borstvoedingsinformatieavond

Elke maand wordt er voor alle a.s. ouders uit Zoetermeer een voorlichtingsavond over borstvoeding gegeven. Deze avond wordt afwisselend in het Langeland ziekenhuis en in Parochieel Centrum "de Kapelaan" gegeven door lactatiekundigen Vera Botterman en Cora Moerman. Opgeven voor deze avond kan via de website van het Langeland ziekenhuis: www.langeland.nl/agenda.